Các Phép Tính trong Môn Toán của Học Sinh Tiểu Học

Rồng Việt Education June 19, 2013 0

Việc giảng dạy môn toán cho các em học sinh tiểu học bao gồm: dạy bảng số cơ bản và một số phép tính đơn giản bằng cách sử dụng 4 phép tính cơ bản trong toán học: cộng, trừ, nhân và chia. Sự phức tạp của các phép tính này phụ thuộc vào độ tuổi và khả năng với toán học (tại thời điểm bắt đầu) của các em học sinh, sau đó, mọi thứ sẽ thay đổi phụ thuộc vào thái độ học tập của các em.

Các dãy số

number-sequences

Các dãy số được thiết kế để giới thiệu tới các em học sinh hệ thống số trong toán học, qua đó các em sẽ được làm quen với các ký tự số và thứ tự (lớn – bé) của chúng. Ví dụ: yêu cầu học sinh đếm số từ 1 đến 10, sau đó, đếm ngược lại, tiếp theo đếm từ 11 đến 20, hoặc có thể đếm các số chẵn từ 2 đến 20 hoặc đếm các số lẻ từ 1 đến 19. Cuối cùng, đếm từ 10 đến 100 và đếm quay lại… cho đến khi nào các em thuộc lòng các con số.

Phép cộng

kidschool13

Sau khi các em học sinh đã quen thuộc với các khái niệm về bảng số, chúng có thể bắt đầu làm các phép tính cộng. Các em sẽ bắt đầu với phép tính đơn giản bằng các số nhỏ, chẳng hạn: X + X= 2. Các phép tính này sẽ cho phép các em sử dụng ngón tay như một công cụ tính toán, trước khi chuyển tiếp đến các phép tính cộng lớn hơn, chẳng hạn như 3 hay nhiều số trong một phép tính. Ví dụ: 1+ 1, 2+2, 5+2, 6+7, 10+4, 20+ 3, 33+ 44.

Phép trừ

571px-Subtraction.svg

Ngay sau khi giới thiệu phép tính cộng, các em học sinh sẽ học tiếp phép trừ. Cũng như với phép cộng, học sinh sẽ bắt đầu tính 2 số đơn giản bằng cách sử dụng 2 số nhỏ và các em cũng sẽ sử dụng các ngón tay như một công cụ tính, trước khi chuyển sang tính trừ nhiều số trong một phép tính. Ví dụ: 1-1, 2-1, 5-4, 7-2, 10-4, 25-12, 45-23, 76-54.

Phép nhân

LCBF MULTIPLICATION MAGIC-LMM

Thông thường, các em học sinh sẽ bắt đầu học phép nhân bởi vì phép tính này phức tạp hơn phép cộng hay phép trừ. Các em không thể sử dụng ngón tay như một công cụ tính, thay vào đó, các em sẽ sử dụng bảng tính nhân khi các em học phép tính này. Ví dụ: 1 x 1, 1 x 0, 2 x 1, 2 x 2, 3 x 5, 6 x 7, 8 x 2, 5 x 15, 15 x 10, 20 x 5, 40 x 35.

Phép chia

division01

Như phép nhân, các em học sinh cũng sẽ bắt đầu học phép chia khi bước vào học lớp 3 bậc tiểu học vì tính tương đối phức tạp của nó và các em cũng phải làm quen với bảng tính chia như một công cụ tính (các em cũng không thể sử dụng các ngón tay để chia.) Ví dụ, các em sẽ bắt đầu với các phép chia từ đơn giản đến khó như: 1 ÷ 1, 2 ÷ 1, 9 ÷ 3, 16 ÷ 8, 42 ÷ 6, 100 ÷ 10, 200 ÷ 20, 54 ÷ 8, 99 ÷ 9.

Bình Luận »